Oyun çocuk için en etkili ve kalıcı öğrenme yöntemidir. Bu düşünceden yola çıkarak “at- oku- ilerle” oyunumuzu tasarladık. Oyunumuz verilen seslerden kelime oluşturma, yazılan kelimeyi okuma, eldeli ve eldesiz toplama, sayı sayma gibi akademik becerileri desteklerken dikkat, hafızada tutma, yönergelere uyma ve koordinasyon becerilerine de katkı sağlamaktadır. Oyun esnasında sıra bekleme, sabır gösterme durumları da sosyal becerileri desteklemektedir.