Özgül Öğrenme Güçlüğü

Öğrenme Güçlüğü

Öğrenme güçlüğü, bir bireyin normal zekâ seviyesine sahip olmasına rağmen, öğrenme becerilerinde önemli ölçüde zorluk çekmesi ve bunun sonucunda akademik başarıda geri kalması durumudur. Bu zorluklar, okuma, matematik, yazma, dil ve işitsel işleme gibi çeşitli alanlarda ortaya çıkabilir. Öğrenme güçlüğü ayrıca dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHB) gibi diğer nörolojik bozukluklarla da birlikte görülebilir. Öğrenme güçlüğü; çocukların zeka düzeyi ve yaşları eşit tutularak, okuma yazma, matematiksel konular, neden sonuç kurma konusunda, başarısızlıklarının süreğen ve devamlı hale gelmesi, yaşıtlarından ve akademik takvimden geri kalması durumudur.

Özel Öğrenme Güçlüğü

Özel öğrenme güçlüğü (ÖÖG) veya disleksi, bireylerin dil ve okuma becerilerinde yaşadığı kalıtsal bir özürdür. ÖÖG olan kişiler, yazılı dilde hızlı ve etkili bir şekilde okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerinde zorluk yaşayabilirler.                                                    

İdeal Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi olarak özel öğrenme güçlüğü yaşayan çocuklar için eğitim planı hazırlayarak uyguluyoruz. Sık sık öğrencilerimizin okullarını ziyaret ediyor, sınıf öğretmenleri ve rehber öğretmenleri ile istişare ediyoruz.

ÖÖG, bireylerin işitsel işleme, fonolojik farkındalık, kelime dağarcığı ve dilbilgisi becerilerindeki zayıflıklar nedeniyle oluşabilir. Bunlar, doğru harf ve kelime tanıma, okuma hızı ve okuduğunu anlama becerilerinde sorunlara yol açabilir.

ÖÖG’nin nedenleri tam olarak anlaşılamamış olsa da, genetik faktörlerin ve beyin gelişimindeki farklılıkların rol oynadığı düşünülmektedir. ÖÖG olan kişiler, özel öğretim, terapi ve teknoloji kullanımı gibi çeşitli yöntemlerle desteklenebilirler.

Öğrenme Güçlüğü Çeşitleri

Öğrenme güçlüğü, öğrenme sürecinde zorluk yaşayan bireylerin deneyimlediği genel bir terimdir. Öğrenme güçlüğü, birçok farklı şekilde ortaya çıkabilir ve birçok farklı türü vardır. İşte en yaygın öğrenme güçlüğü çeşitleri:

Disleksi: Okuma ve yazma becerilerinde zorluk çeken bireylerde görülür.

Disgrafi: Yazma becerilerinde zorluk çeken bireylerde görülür.

Diskalkuli: Matematiksel becerilerde zorluk çeken bireylerde görülür.

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB): Dikkat eksikliği, hiperaktivite ve impulsivite belirtileri ile karakterizedir.

Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB): Sosyal etkileşim, iletişim ve tekrarlayan davranışlar ve ilgi alanları gibi alanlarda zorluklar yaşayan bireylerde görülür.

Dil ve Konuşma Güçlüğü: Dil ve konuşma becerilerinde zorluk çeken bireylerde görülür.

İşitme veya Görme Kaybı: İşitme veya görme kaybı olan bireyler öğrenme sürecinde zorluk yaşayabilirler.

Öğrenme Güçlüğü Olmayan Öğrenme Bozuklukları: Bu, dikkat eksikliği bozukluğu (DEB), öğrenme disiplininde bozukluk (ODD), uyum bozukluğu (ADHD) ve öğrenme engeli olmayan diğer bozuklukları içerir.

Öğrenme güçlüğü olan bireylerde, yukarıdaki çeşitli öğrenme güçlükleri bir arada veya yalnızca bir tanesi görülebilir. Bu nedenle, öğrencilerin öğrenme güçlükleri hakkında kapsamlı bir değerlendirme yapılması ve özel ihtiyaçlarına uygun bir eğitim planı hazırlanması önemlidir.

Öğrenme güçlüğü, okuma bozukluğu(disleksi), yazma becerisi güçlüğü(disgrafi), matematik öğrenme güçlüğü(diskalkuli) olmak üzere üç başlık altında incelenir.

Okuma Bozukluğu (Disleksi)

Kişinin aldığı eğitimin sonucunda okuması, okuma hızı ve okuduğunu anlaması yavaş ve hatalı okumaması gibi standart eğitimin beklentilerini karşılamadığı ve çok altında kalması durumunda gözlenen belirtilerdir.

Yazma Bozukluğu (Disgrafi)

Yazma bozukluğu olan çocuklarda, yazım hatası, sözcükler arasında boşluk bırakmadan yazması yada anlamsız yerlerde bölmesi, kelime sonundaki ekleri yazmayı unutması. Bazen harfleri eksik yazması en bilinen özelliği olarak da  bazı rakam veya harfleri ters  yazması, s-ş, c-ç, m-n, o-ö, b-d gibi görsel benzerlikteki harfleri birbirleri ile karıştırması olarak  karşımıza çıkabilir.

Matematik Öğrenme Güçlüğü (Diskalkuli)

Matematik öğrenme güçlüğü olan çocuklar, 4 işlem yaparken işle takibi yapamazlar ve mantığını oturtmakta güçlük çektikleri gibi birbirinden ayırt etmekte de güçlük çekebilirler. Bazı sayıları ve sembolleri tanımakta zorlanırlar işlem yaparken eldeli kısımları unutabilirler. İşlem yapma esnasında ilk adımdan sonra işlem tamamlanmadan direkt sonucu yazmaya kalkabilirler. Burada da en belirgi özellik çarpım tablosu öğrenmesinde ki zorluktan ortaya çıkabilir.

Özel Öğrenme Güçlüğü Belirtileri

6 yaşa kadar konuşmada gecikme olarak başlayabilir  buna ek olarak söyleyeceği kelimeleri unutup onu tarif etmeye çalışması, örneğin; bardak demeyi unutup su içilen şey diye anlatması. Aynadan  yansımasını görür gibi harfleri ters çizme, ayakkabı ve eldivenlerini ters giymesi, bazı kelimelerin harflerinin yer değiştirmesi örneğin,  koltuk yerine toltuk kitap yerine pitak demesi gibi,
6 yaşı sonrası görülen belirtiler ise, performansının devamlı olarak düşük olması, yavaş okuması ve yazması, kelimenin sonlarını uydurarak tamamlaması, heceleyerek okuması ve bazı heceleri ters okuması, okuma yazma ile ilgili ödevlerden kaçındığı gibi ödev yapmama isteği ve tahtadan notları defterden geçirme zorluğu belirtiler arasındadır.

Öğrenme güçlüğü, birçok farklı belirti ve semptomla kendini gösterebilir. Bazı yaygın belirtiler şunlardır:

Okuma güçlüğü: Okuma konusunda zorluk çekme, kelime tanıma ve heceleme sorunları yaşama.

Yazma güçlüğü: Yazım, cümle yapısı, anlatım ve yazım hataları yapma.

Matematik güçlüğü: Matematik konularını anlamada zorluk, sayıları hatırlamada zorluk, temel matematiksel işlemleri yapmakta zorlanma.

Dil becerilerinde zorluk: İfadeleri anlamakta zorluk, kelime hazinesinde kısıtlama, yazılı ve sözlü iletişimde güçlük.

Dikkat dağınıklığı: Dikkat süresinin kısalığı, hafıza ve öğrenme güçlüğü, test ve sınavlarda başarısızlık.

Davranış problemleri: Sosyal etkileşimde güçlük, arkadaş edinmede zorluk, öfke patlamaları ve dürtüsel davranışlar.

Bu belirtiler, öğrenme güçlüğü olan bir kişinin yaşamını olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle, bu belirtileri fark eden kişilerin, uygun testler ve uzman değerlendirmeleri yoluyla teşhis edilmesi ve gerekli tedavilerin uygulanması önemlidir.

Öğrenme Güçlüğü Çeken Öğrenciler İçin Neler Yapılabilir?

Öğrenme güçlüğü çeken öğrenciler için aşağıdaki adımlar yararlı olabilir:

Uzman desteği alın: Öğrencinin öğrenme güçlüğünün türüne ve şiddetine bağlı olarak, uzman bir eğitimci, psikolog veya terapist ile çalışmak faydalı olabilir. Bu uzmanlar, öğrencinin ihtiyaçlarını değerlendirebilir, uygun öğrenme stratejileri geliştirebilir ve öğrenciye özel öğrenme planları hazırlayabilirler.

Öğrenme stratejilerini kullanın: Öğrenciye, okuma, yazma, matematik ve dil becerilerini geliştirmeye yardımcı olacak öğrenme stratejileri öğretilmelidir. Bu stratejiler, öğrencinin öğrenme güçlüğünü aşmak ve öğrenme becerilerini geliştirmek için tasarlanmıştır.

Teknolojik araçları kullanın: Teknolojik araçlar, öğrencilerin öğrenme sürecinde yardımcı olabilir. Sesli kitaplar, dikte programları, okuma yazma programları ve matematiksel hesaplama araçları gibi teknolojik araçlar, öğrencinin öğrenme güçlüğüne bağlı olarak ihtiyaç duyduğu destekleri sağlayabilir.

İDEAL ÖZEL EĞİTİM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ