Öz Bakım Becerileri Çalışmamız

Mart 2021|0 Comments

Bilindiği üzere öz bakım becerileri çocuklar için diğer beceriler kadar önemlidir. 0-6 yaş döneminde çocukların psiko-motor becerisi gelişmediği için psiko-motor beceri gerektiren öz bakım becerileri üzerine de çalışılması gereklidir. Yapılan bu çalışma çocuğun günlük [devamını oku]

Brain Box Oyunumuz

Mart 2021|0 Comments

Eğitimde çocuk oyunlarının önemi büyüktür. Bu ilkeden hareketle oyunumuz brain box görsel algı, dikkat, konsantrasyon, zamanı verimli kullanma becerilerini geliştirirken aynı zamanda hızlı karar verebilme, hafızada tutma, parça bütün ilişkisini kavrayabilme yeteneği kazandırmaktadır. Oyunun [devamını oku]

At-Oku-İlerle Oyunumuz

Mart 2021|0 Comments

Oyun çocuk için en etkili ve kalıcı öğrenme yöntemidir. Bu düşünceden yola çıkarak “at- oku- ilerle” oyunumuzu tasarladık. Oyunumuz verilen seslerden kelime oluşturma, yazılan kelimeyi okuma, eldeli ve eldesiz toplama, sayı sayma gibi akademik [devamını oku]

Çocuklarda Tematik Algı Testi (C.A.T)

Mart 2021|0 Comments

Çocuk Algı Testi (CAT), çocuklarda kişilik dinamikleri, ebeveyn ilişkileri, kardeş ilişkileri ve kıskançlık durumları, tuvalet eğitimleri, inatçı tutumları hakkında bizlere bilgi veren ve çok yaygın kullanılan projektif bir testtir. Bir çocuğun tanıdık durumlarda bir [devamını oku]

İdari İşler Birimimiz

Mart 2021|0 Comments

Eğitim ve öğretim faaliyetlerinin destek eğitimi programlarında belirlenen amaçlarına uygun olarak sürdürülebilmesi kusursuz bir planlamaya bağlıdır. İdari birim çalışanlarımız öğretmen, öğrenci ve velilerden gelen talepler doğrultusunda ders programı planlaması, servis planlaması, öğrenci kayıt işlemleri,Rehberlik [devamını oku]

Oyun Terapisi

Mart 2021|0 Comments

Oyun terapisi, çocuklarda görülen ruhsal problemlerin, davranış sorunlarının bu alanda eğitim almış uzman kişi tarafından oyun ve oyuncaklar aracılığıyla tedavi edilmesidir. Çocukla terapist arasında kurulan aynı zamanda çocuğun oynayarak kendi iç dünyasını keşfettiği, bir [devamını oku]

Matematik Çalışmaları

Ocak 2021|0 Comments

Tüm zamanlarda değişen eğitim modelleri, müfredat ve sınav sistemlerine rağmen değişmeyen tek şey matematik dersinin önemi ve gerçekliğidir. Her zaman kilit ders olmasına rağmen öğrencilerin matematik dersine karşı tutumları maalesef olumsuz olmuştur. Abaküs hesaplama [devamını oku]

Taş Boyama Çalışmaları

Ocak 2021|0 Comments

Çocuğunuzun yaratıcılığını ve motor becerilerini geliştirmek için başvuracağınız güzel etkinliklerden biri de taş boyama sanatıdır. Taş boyama çocuklarınızın hem yaratıcılığını hem ince motor becerilerini desteklemek için ideal bir etkinliktir. Ayrıca bilişsel olarak odaklanma ve [devamını oku]

Matematik ve Sanat Bütünleştirilmiş Etkinlik

Ocak 2021|0 Comments

Bütünleştirilmiş etkinliklerde birkaç gelişim alanı bir arada ele alınır, farklı duyulara hitap ettiği için öğrenmeler daha kalıcı olur. Öğrenmeleri kalıcı kılmak için yapılacak diğer şeylerde etkinlikleri ilgi çekici ve eğlenceli hale getirmektir. Öğrencinin dikkatini [devamını oku]