Çocuk Algı Testi (CAT), çocuklarda kişilik dinamikleri, ebeveyn ilişkileri, kardeş ilişkileri ve kıskançlık durumları, tuvalet eğitimleri, inatçı tutumları hakkında bizlere bilgi veren ve çok yaygın kullanılan projektif bir testtir. Bir çocuğun tanıdık durumlarda bir dizi hayvan veya insan çizimine verdiği…