Oyun çocuk için en etkili ve kalıcı öğrenme yöntemidir. Bu düşünceden yola çıkarak “at- oku- ilerle” oyunumuzu tasarladık. Oyunumuz verilen seslerden kelime oluşturma, yazılan kelimeyi okuma, eldeli ve eldesiz toplama, sayı sayma gibi akademik becerileri desteklerken dikkat, hafızada tutma, yönergelere…