"ENGELLİLER HAKKINDA ALINACAK TEDBİRLER EŞİTLİK İLKESİNE AYKIRI OLAMAYACAKTIR." ENGELLİ BİREYİN EĞİTİM HAKLARI Engelli bireyler temel eğitim ilkeleri doğrultusunda genel eğitim, özel eğitim ve mesleki eğitim görme haklarını kullanabilmektedirler. "Engelli çocuklara, gençlere ve yetişkinlere, özel durumları ve farklılıkları dikkate alınarak, bütünleştirilmiş…