Bebeklik, Çocukluk, Ergenlik Dönemi

BEBEKLİK DÖNEMİ

Bebeklik dönemi, çocuğun kişiliğinin temellerinin atıldığı dönemdir. Genellikle çocuk günlük yaşamda veya okulda belirgin sorunlar yaşayıncaya kadar çocuğun gelişimsel gecikmeleri fark edilemeyebilir.

Merkezimizde, bebeklerin bilişsel, motor (hareket), sosyal, dil ve duygusal gelişimi 15 günlükten itibaren çeşitli test ve ölçüm araçları aracılığıyla değerlendirilir. Bu değerlendirmelerden sonra, anne babalara bebeğin gelişimiyle ilgili bilgi verilir ve çocuklarının gelişimini desteklemeleri yönünde öneriler sunulur.

Merkezimizde bebeklere ve ailelerine;

• Gelişimsel değerlendirme ve izleme,

• Bebeklerin gelişimsel olarak desteklenmesi

• Anne-bebek arasındaki ilişkinin psikolojik boyutlarının güçlendirilmesi

• Aile içerisinde sağlıklı iletişim ortamının oluşturulmasına yönelik psikolojik Danışmanlık hizmetleri verilmektedir.

ÇOCUKLUK DÖNEMİ

Kişiliğin yapılandığı, yetişkinlik yaşamındaki davranışların belirlendiği çocukluk döneminde; çocukların yaşadığı duygusal, davranışsal problemlerin bir uzman tarafından değerlendirilmesi önemlidir.

Akademik gelişimin yanında sosyal ilişkilerin de önem kazandığı okul döneminde; çocukların bilişsel, sosyal ve duygusal gelişimleri çeşitli psikolojik değerlendirme ve ölçme araçlarından yararlanılarak değerlendirilmektedir. Uygulanan standart ölçekler ve projektif değerlendirme araçlarıyla elde edilen bilgilerle, çocuğun yaşadığı probleme yönelik aileden de destek alınarak, bireysel danışmanlık hizmeti sunulmaktadır.

Merkezimizde Okul Öncesi ve Okul Döneminde;

• Tuvalet eğitimi

• Yeme sorunları

• Uyku sorunları

• Alt ıslatma

• Korkular

• Parmak emme, tırnak yeme

• İletişim ve kendini ifade zorlukları

• Uyum ve davranış sorunları

• Aileye yeni bir kardeşin katılması

• Kardeş, arkadaş ilişkilerinde yaşanan sorunlar

• Kreşe/yuvaya ve okula başlarken yaşanabilecek uyum güçlükleri

• Aile içi kayıp

• Boşanma

• Arkadaş ilişkileri

• Öğrenme zorlukları

• Dikkat eksikliği ve hareketlilik

• Ders çalışma alışkanlıkları

• Sınav kaygısı ile ilgili sorunlar değerlendirilmekte ve psikolojik danışmanlık hizmetleri sunulmaktadır.

ÇOCUKLARLA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR 

Oyun Terapisi

Çocuğunuzun iç dünyasını anlamanın etkili bir yolu,

Oyun ile çalışma, çocuk ve aile ile ilgili yaşanan güçlüklerin yatışmasını sağlayan, anne baba çocuk ilişkisini vurgulayan bir yaklaşımdır. Bu yaklaşımda, anne baba çocuk ilişkisinin güçlendirilmesi amaçlanır.

Oyun ile çalışma, yaklaşımında anne babalar çocuklarıyla özel oyun çalışmaları yürütmeyi öğrenirler. Anne babaların öğrenme sürecinde, uzman onlara bilgi verir, onların oyunlarını gözlemler ve onlara destek verir, ayrıca çocuklarının oyun yoluyla ifade ettiklerini anlamalarına yardımcı olur.

ANNE BABA PSİKODRAMA GRUBU

Çocuklarla kurduğumuz ilişkinin niteliği şimdi ve ileri ki yaşlar için çok önem taşır.

Aile içi ilişkilerin, anne baba rollerinin çocuklar üzerindeki etkilerini anlamak ve çalışmak daha bilinçli bireyler yetiştirebilmek için çok önemlidir.

Tüm bu konularda yapabilecekleri düşünmek üzere merkezimizde “anne baba psikodrama” grup çalışması yapılmaktadır.

ERGENLİK DÖNEMİ

Ergenlik, her bireyin çocukluk döneminden yetişkinlik dönemine geçerken yaşadığı, hızlı bir büyüme, gelişim ve değişimin gözlendiği önemli bir dönemdir. Çocuğun bireyselleşmeye doğru yürüdüğü bu süreçte bedensel, ruhsal ve sosyal farklılaşma hem çocuğun hem ailenin uyum sağlama ihtiyacını doğurmaktadır. Bazı durumlarda, ailedeki bu değişim anne babanın ve ergenin ilişkilerini olumsuz olarak etkileyebilmektedir. Bu nedenle, anne babalar ve ergenler ne yapabileceği konusunda yardım almaya ihtiyaç duyabilir.

Bu amaçla, merkezimizde ergenlere yönelik;

• Sınav kaygısı

• Aile içi çatışmalar

• Arkadaşlık ilişkileri

• Öfke kontrolünde zorluklar

• Yaşanan değişimlere uyum sağlama

• Kendisine ve çevresine zarar verici davranışlarda bulunma

• Meslek seçimi konularında psikolojik danışmanlık hizmetleri verilmektedir.

LİSE ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK ETKİLEŞİM GRUBU

Liseye ilk gidilen yıllarda okulda, arkadaşlık ilişkileri veya günlük hayatta aile ilişkileri vb. konularda yaşadıkları zorlukları yaşıtlarıyla birlikte ele alabilmeleri amacıyla 9. 10. ve 11. sınıflara yönelik gruplar ile çalışılmaktadır.

Grupta katılımcıların duygu, değer ve tutumları üzerinde durulur, her birinin davranışsal amacının geliştirilmesi sağlanmaya çalışılır. Bu süreçte katılımcılar kendilerini üzen konuları tartışır, davranışsal amaçlarını saptar, gerekli sosyal becerileri kazanır, yeni davranışlar öğrenir ve kişiler arası ilişki kurma becerilerini yaşantı yoluyla zenginleştirir.