Genç Yetişkin, Yetişkin, Yaşlılık Dönemi

GENÇ YETİŞKİNLİK

Genç yetişkinlik, ergenlik ve yetişkinlik dönemleri arasında bir geçiş evresi olarak değerlendirilir. Bu dönemde yaygın olarak kişinin kendisi ile toplum arasında fikir ayrılıkları yaşanabilir. Kişi önündeki seçenekler karşısında bunaldığını, bütün bunların fazla boğucu geldiğini hissederse, seçenekleri azaltmak ve gerçekten ne istediğini keşfedebilmek için bireysel desteğe ihtiyaç duyabilir.

YETİŞKİNLİK

Yetişkinlik fiziksel, ruhsal ve sosyal gelişimin tamamlandığı dönem olarak değerlendirilebilir. Genel olarak; eğitim hayatının bitmesi, tam zamanlı bir işe girme ve evlenerek bir aile kurma süreci olarak tanımlanabilir. Bütün bu süreçlerde kişi, dönem dönem bazı güçlüklerle karşılaşılabilir ve bu durumları yönetebilmek için bireysel desteğe ihtiyaç duyabilir.

YAŞLILIK DÖNEMİ

Yetişkinlik ve yaşlılık arasındaki sınır çok belirgin olmamakla birlikte genel eğilimde emeklilikle başlayan dönemi genç yaşlılık olarak tanımlanabilir. Bazı fiziksel ve bilişsel rahatsızlıkların oraya çıkması ve yaşanan ilişkilerdeki kopukluklar bu dönemdeki kişiler için önemli bir değişim yaratabilir. Birey, içinde bulunduğu durumu yönetmek için bireysel destek alma gereksinimi hissedebilir.

YETİŞKİNLERLE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR

BİREYSEL PSİKOTERAPİ

Yetişkinlerle ve ergenlerle yapılan terapiler bireysel olarak planlanmaktadır. Terapi çeşitleri arasında en yaygın olanıdır. Danışan terapisti ile birebir olarak süreci yürütür. Bu terapide amacı, terapist ile danışan beraber belirler. Bu amaçlar kişiden kişiye değişebilir ama başlıca şu şekilde sıralanabilir ;

  • Psikolojik bozukluklardan kurtulmak için ( Panik atak, depresyon, takıntılar vb. )
  • Stres ve sorunlarla baş edebilme gücünü arttırmak için
  • Hayatı derinden etkileyebilecek önemli kararları sağlıklı verebilmek için
  • Eş, aile, ilişki veya diğer bireylerle olan ilişkileri düzenleyebilmek için
  • Duygusal zorlukların üstesinden gelebilmek için
  • Bireyin kendi ile ilgili farkındalıklarını ve özgüvenini arttırmak için
  • Davranış ve tutum değişikliği için

Terapinin etkililiğini inceleyen araştırmalar yukarıda yazılan amaçların ve benzer amaçların terapide gerçekleştirildiği ve psikopatolojik durumlarda patolojilerin azalıp, semptomların ( hastalık belirtileri ) ortadan kalktığını rapor etmişlerdir.

DUYGUSAL ZEKA

Duygusal Zekâ; kişinin kendi duygularını anlaması, başkalarının duygularına empati beslemesi ve duygularını, yaşamını zenginleştirecek biçimde düzenleyebilme yetisidir. Buna göre, bireyin hayattaki başarısı kendi duygularını dengeleyebilme ve yönetebilme başarısına bağlı olmaktadır. Süreç boyunca kişinin duygusal zekâsını kullanma becerisi üzerinde çalışılır.

AİLELERLE ÇALIŞMA

Aileler için problem  olan durum her iki (hatta bazen çocuk da dahil) tarafında zedelendiği ve duygusal yoğunluğun arttığı bir ortam yaratacağı için birbirlerinin bakış açılarını anlamakta zorlanmalarına neden olur. Yapılan çalışmalar aile sorunlarını net bir biçimde görebilmeleri ve birbirlerini anlamalarına yardımcı olmayı amaçlar.

Yürütülen çalışmalar, ailelerin kendi çatışmalarının kısır döngüsünü keşfetmelerine, farklı açıdan bakabilmelerine ve çözüm ile ilgili farklı becerileri kazanmalarına yardımcı olur.

PSİKODRAMA

Psikodrama, katılımcıların istedikleri herhangi bir yaşantıyı rol alarak sahneleyip canlandırdıkları bir grup çalışması tekniğidir.

Bu teknikle katılımcılar; kurallar, eşitlik ve gizlilik ilkeleri ve paylaşımlarla oluşturulan güven ortamında kurumda yaşadıkları zorlukların veya kişisel problemlerinin üzerinde çalışabilirler.