Öz Bakım Becerileri Çalışmamız

Mart 2021|Yazılar|

Bilindiği üzere öz bakım becerileri çocuklar için diğer beceriler kadar önemlidir. 0-6 yaş döneminde çocukların psiko-motor becerisi gelişmediği için psiko-motor beceri gerektiren öz bakım becerileri üzerine de çalışılması gereklidir. [devamını oku]

Brain Box Oyunumuz

Mart 2021|Yazılar|

Eğitimde çocuk oyunlarının önemi büyüktür. Bu ilkeden hareketle oyunumuz brain box görsel algı, dikkat, konsantrasyon, zamanı verimli kullanma becerilerini geliştirirken aynı zamanda hızlı karar verebilme, hafızada tutma, parça bütün [devamını oku]

At-Oku-İlerle Oyunumuz

Mart 2021|Yazılar|

Oyun çocuk için en etkili ve kalıcı öğrenme yöntemidir. Bu düşünceden yola çıkarak “at- oku- ilerle” oyunumuzu tasarladık. Oyunumuz verilen seslerden kelime oluşturma, yazılan kelimeyi okuma, eldeli ve eldesiz [devamını oku]

Çocuklarda Tematik Algı Testi (C.A.T)

Mart 2021|Yazılar|

Çocuk Algı Testi (CAT), çocuklarda kişilik dinamikleri, ebeveyn ilişkileri, kardeş ilişkileri ve kıskançlık durumları, tuvalet eğitimleri, inatçı tutumları hakkında bizlere bilgi veren ve çok yaygın kullanılan projektif bir testtir. [devamını oku]

Oyun Terapisi

Mart 2021|Yazılar|

Oyun terapisi, çocuklarda görülen ruhsal problemlerin, davranış sorunlarının bu alanda eğitim almış uzman kişi tarafından oyun ve oyuncaklar aracılığıyla tedavi edilmesidir. Çocukla terapist arasında kurulan aynı zamanda çocuğun oynayarak [devamını oku]

Disleksi

Ocak 2021|Yazılar|

Disleksi; bir bireyin normal zeka düzeyinde olmasına rağmen dil, okuma ve yazma becerilerinde sorunlar yaşamasına neden olan bir özel öğrenme bozukluğudur. Disleksi olan bireyler normal zekaya sahiptir ve genellikle [devamını oku]

Davranış Değiştirme Yöntemleri

Aralık 2018|Yazılar|

Çocuklarımızın davranışlarının yönetimindeki en önemli amacımız ,istenmeyen olumsuz davranışların yerine istenen olumlu davranışları  yerleştirebilmektir. Uygulamanın başarılı sonuçlar verebilmesi için planlı ve programlı hareket edilmeli, bu çalışmaların yalnızca bilgi verme amaçlı değil [devamını oku]

Çocuklarda Davranış Bozukluğu ve Tedavisi

Aralık 2018|Kurumdan Haberler, Yazılar|

Davranışçı Yaklaşımlar Davranışın Tanımı:Organizmanın gözlenebilen ya da ölçülebilir eylemlerine davranış denir.Örneğin; konuşma,yazma v.s. (Şimşek ve Kılıç, 2004). Davranışların özellikleri şöyle sıralanabilir. 1. Davranışlar öğrenilebilir. Örneğin , konuşma öğrenilmiş bir davranıştır. [devamını oku]