Eğitimlerimiz

Özel Öğrenme Güçlüğü (Disleksi)

Okul Başarısızlığı (Okuma Yazma Problemleri – Ders / Sınav Başarısızlığı)

Davranış Problemleri

Sosyal Uyum Problemleri

Okul Uyum Problemleri

Mental Retardasyon

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu

Down Sendromu, Rett Sendromu

UYGULANAN TESTLER

Wisc-r (Çocuklar İçin Zeka Testi)

Moxo Dikkat Testi

Metropolitan Okul Olgunluğu Testi

Louisa Duss Psikanalitik Hikayeler Testi

CAT (Çocuklar İçin Algı Testi)

Porteus Labirent Testi

Kent EGY Testi

Bender Gestalt Görsel Motor Algılama Testi

Benton Görsel Bellek Testi

Peabody Resim Kelime Testi

Catell 2A Testi

Frostig Görsel Algılama Testi

GEH Bir Adam Çiz Testi

Gesell Gelişim Testi

KFD Resim Çizme Testi

Beier Cümle Tamamlama Testi