Disleksi; bir bireyin normal zeka düzeyinde olmasına rağmen dil, okuma ve yazma becerilerinde sorunlar yaşamasına neden olan bir özel öğrenme bozukluğudur. Disleksi olan bireyler normal zekaya sahiptir ve genellikle görüşleriyle ilgili bir sorun yaşamazlar. Disleksisi olan bir birey konuşma seslerini tanısa bile, bunların harfler yada kelimeler ile olan ilişkilerini öğrenmede zorluk çeker. Disleksi için bilinen belirli bir tedavi yoktur. Ancak erken teşhis ve müdahele ile özel eğitim desteği alındığında en iyi sonuca ulaşılır.

Disleksi belirtileri:

  • Harflerin isimlerini ve şekillerini hatırlamada güçlük çekme, okurken ve yazarken kelimelerdeki harflerin yerini değiştirme,
  • Çok kullanılan kısa kelimeleri yanlış okuma veya hiç okumama,
  • Uzun kelimeleri okurken bocalama,
  • Sesli veya sessiz okumada genellikle kelimeler düzgün okunamadığı için anlama güçlüğü çekme,
  • Yavaş ve güçlükle sesli okuma gibi belirtiler vardır.

Bu tür belirtiler gözlemlendiğinde bir uzmandan destek alınması gerekmektedir. Öğrenci özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinden eğitim desteği alabilmektedir.