Öğrenme bozukluğu bireyin zekâsının normal ve normalin üzerinde olmasına rağmen sözlü ve yazılı dili kullanma ve anlamada, konuşma, okuma, yazma, heceleme, matematiksel hesaplamalar yapmada, sosyal algılama, kendini idare etme, iletişim kurma alanlarında kendini gösteren gelişimsel bir bozukluktur. ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ…