Öğrenme bozukluğu bireyin zekâsının normal ve normalin üzerinde olmasına rağmen sözlü ve yazılı dili kullanma ve anlamada, konuşma, okuma, yazma, heceleme, matematiksel hesaplamalar yapmada, sosyal algılama, kendini idare etme, iletişim kurma alanlarında kendini gösteren gelişimsel bir bozukluktur.

ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ ÇEŞİTLERİ

  • DİSLEKSİ:Genel anlamda okuma bozukluğuna verilen isimdir.
  • DİSKALKULİ: Matematiksel anlamda öğrenme güçlüğüne verilen isimdir.
  • DİSGRAFİ: Yazma konusundaki güçlüklere verilen isimdir.
  • DİSPRAKSİ:Sosyal uyum bozukluğuna verilen isimdir.

 

 

 

 

 

 

ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜNÜN GENEL ÖZELLİKLERİ

1- Konuşmak istediği konunun sırasını hatırlamayabilirler.

2- Yön duyguları yetersizdir. Kaybolurlar.

3- Sağını solunu yâda günleri, randevuları karıştırırlar.

4- Yeni okula başladığında sınıfı bulmakta güçlük çekerler.

5- Yönergeleri hatırlamakta güçlük çekerler.

6- Yönergedeki sırayı hatırlamakta güçlük çekerler.

7- Söylenenleri yanlış anlarlar.

8- Çoğunlukla dinlemiyor, dikkat etmiyor gözükürler.

9- Özel eşyalarını, örneğin silgisini, kalemini, anahtarını yanlış yerlere koyar yâda kaybederler.

10- Ders seçerken, kayıt olurken problem yaşarlar.

11- Ders için yapmaları gereken şeyleri unutabilirler.

12- Kompleks bir ödevi yapmakta, dönüştürmekte zorlanırlar.

13- Zamanı etkin olarak kullanmada güçlük çekerler, geç kalırlar.

14- Zaman kavramını karıştırırlar (Bir aktivite ne kadar zaman alır? ,Ne zaman biter?)

15- Sosyal algılamada güçlük yaşarlar.

16- Hareketleri koordine etmekte güçlükle karşılaşırlar ve bu nedenle sakarlıklar yaşayabilirler.

17- El ve göz koordinasyonunda problemler yaşarlar. Motor koordinasyonları zayıftır.

18- Organizasyon becerilerinde zorluk yaşarlar, özellikle derslere organize olamazlar. Kendi çalışma programlarını oluşturamazlar.

19- Kelimelerin sözlük anlamında zorlanırlar.

20- Kelime bulmakta güçlük çekerler.

21- Kelimeyi hatırlamazlar, tarif ederler.

22- Kelimeleri karıştırırlar.

23- Okuduğu bir şeyden anlam çıkarabilmeleri için defalarca okumaları gerekir.

24- Okurken kelime atlar yada eklerler.

25- Yavaş okur ve okuduklarını hatırlamakta güçlük çeker.

26- Okuduğu bir yeri kaybederler ve tekrar baştan başlarlar.

27- Bildiği kelimeleri yanlış okurlar.

28- Bilmediği kelimeler nedeniyle okumaları daha da güçleşir.

29- Uzun okumalardan sıkılırlar.

30- Okumaları uzun süre alır.

31- Okumaktan hoşlanmazlar.

32- Sayfaya odaklanmakta güçlük çeker. Sayfayı algılama şekli, onların okumasını daha da güçleştirir.

33- Bazıları beyaz sayfa üzerindeki yazıyı okumakta güçlük çekerler.

34- Yazı yazarken güçlük çekerler.

35- Çok fazla yazım hatası yaparlar.

36- Kelimeleri duydukları gibi yazarlar.

37- Çok yavaş yazarlar.

38- İmla kurallarını noktalama işaretlerini karıştırırlar.

39- Önemli kelimeleri yâda cümleleri unuturlar veya nasıl yazılacağını bilemezler.

40- Özellikle kağıt üzerinde fikirlerini ya da kavramları açıklamakta güçlük çekerler.

41- Yazıları bozuk ve okunaksızdır.

42- b ile d,pile q harflerini yazarken ve okurken ve yazarken karıştırırlar. M,N,W gibi harfleri ters görürler.

43- 6 ile 9 sayılarını ters algılayabilirler.

44- Harfleri ve sayıları öğrenemezler.(adının harflerini bile öğrenmekte güçlük yaşarlar)

45- Heceleri tanıyamazlar, hecelemekte zorlanırlar.

46- Hecelerin yerlerini değiştirerek yada atlayarak okurlar.(Çok’u koç gibi, ev’i ve gibi)

47- Tek heceli kelimeleri okuyamazlar.

48- Sesli okumaktan kaçınırlar ses tonlarını ayarlayamazlar.

49- Telefon numarası, ev adresi, tarihleri hatırlayamazlar.

50- Harfleri ve görüntüleri ters algılayabilirler.(Ayna Görüntüsü)

DİĞER ÖZELLİKLERİ

1- Panik

2- Stres

3- Kızgınlık

4- Anksiyete

5- Özgüven yetersizliği

6- Yorgun ve bitkin olma

7- Kendine değer vermeme

 

ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ TEDAVİSİ

Özel öğrenme güçlüğünün  ilaç  tedavisi bulunmamaktadır. En önemli tedavi şekli DÜZENLİ EĞİTİMDİR.

KURUMUMUZDA BU EĞİTİM NASIL VERİLİR?

Kurumumuza başvuran birey değerlendirme kurulumuzca değerlendirilip sonucunda gelişim düzeyi ve eğitim performansı belirlenir.Belirlenen performans sonucunda oluşturulan eğitim programına göre öğrencinin eğitimine başlanır.

Özel öğrenme güçlüğünün derecesine, çocuğu etkilediği alanlara göre çocukla bireysel ve grup çalışmaları yapılır.Bireysel sınıfta bulunan öğrencilerimizle  40 dakika ders süresi boyunca  ;

Türkçe

Matematik

Öğrenmeye hazırlık çalışmaları

Günlük yaşam becerileri

Toplumsal yaşam becerileri

Psikomotor alan becerileri

Dikkat ve odaklanma becerileri   birebir öğretmen ile çalışılır.

Grup sınıfına dahil olan öğrencilerimiz kendi düzeylerine uygun diğer öğrencilerle aynı sınıf ortamında 40 dakika ders süresi boyunca iş birliği içerisinde

Sesli,görsel dersler

El sanatları

Dikkat geliştirme aktiviteleri

Müzik drama etkinlikleri

Uyumsal problemlere yönelik çözüm odaklı çalışmalarla eğitim görürler.

 

ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ BİR HASTALIK DEĞİLDİR , FARKLILIKTIR.KURUMUMUZDA UZMAN KADROMUZCA VERDİĞİMİZ EĞİTİMLERİN TEMEL AMACI ÇOCUKLARIMIZIN BU FARKLILIKLARINI DOĞRU YÖNLERDE ŞEKİLLENDİREREK  ONLARA YARDIMCI OLMAK ,AŞMAKTA ZORLANDIKLARI PROBLEMLERİ KONUSUNDA AİLE -ÇOCUK – ÖĞRETMEN İŞ BİRLİĞİ İÇERİSİNDE ÇÖZÜMLER ÜRETEBİLMEK  VE ONLARIN HAYATLARINI DAHA  KOLAY HALE GETİREBİLMEKTİR.

 

Yazan: Uzman Öğretici Pınar Özel