Eğitim ve öğretim faaliyetlerinin destek eğitimi programlarında belirlenen amaçlarına uygun olarak sürdürülebilmesi kusursuz bir planlamaya bağlıdır. İdari birim çalışanlarımız öğretmen, öğrenci ve velilerden gelen talepler doğrultusunda ders programı planlaması, servis planlaması, öğrenci kayıt işlemleri,Rehberlik Araştırma Merkezi destek eğitimi rapor işlemleri, hastane özel eğitim raporları, MEBBİS bilgi girişleri, resmi yazışmalar gibi işlemleri kusursuz bir biçimde sürdürmektedirler.