Bilindiği üzere öz bakım becerileri çocuklar için diğer beceriler kadar önemlidir. 0-6 yaş döneminde çocukların psiko-motor becerisi gelişmediği için psiko-motor beceri gerektiren öz bakım becerileri üzerine de çalışılması gereklidir. Yapılan bu çalışma çocuğun günlük yaşantısını kolaylaştırırken ebeveynlerin yükünü de hafifletmektedir. Çocuğun verilen yönergelere uyması iletişim becerilerini desteklerken kaşık tutabilme becerisi ince motor becerilerin kazanılmasına katkı sağlamaktadır.