Eğitimde çocuk oyunlarının önemi büyüktür. Bu ilkeden hareketle oyunumuz brain box görsel algı, dikkat, konsantrasyon, zamanı verimli kullanma becerilerini geliştirirken aynı zamanda hızlı karar verebilme, hafızada tutma, parça bütün ilişkisini kavrayabilme yeteneği kazandırmaktadır. Oyunun sosyal beceriler ve iletişim becerilerine sağladığı katkılarda düşünülürse oyunumuz birçok gelişim alanına katkı sağlamaktadır