• Çocuğun bireysel özelliklerini, kapasitelerini, sınırlılıklarını bilin.
 • Aileyle diyalog halinde olun.
 • Sınıfta öğrenme etkinliklerine katılmalarını sağlayıcı sorumluluklar, görevler verin.
 • Kullandığınız komutların, basit, kısa ve internet olmasına dikkat edin.
 • Hafızları zayıf olduğundan, öğrendiklerinin bellekte kalıcı olmasını sağlamak amacıyla birden fazla duyuya hitap edin (görsel, işitsel vb.)
 • Güven verici ve teşvik edici olun.
 • Tedirginlik ve güvensizlik öğrenmeyi her durumda ve her yerde olumsuz etkiler.
 • Ön sıralarda oturtun, sık sık jest ve mimiklerle katılımını sağlayın.
 • Aşırı hareketliliği varsa sınıf ortamında farklı düzenlemeler yapın.
 • Başaramayacağı ödevler, sorular ve sorumluluklar vermeyin.
 • Kendisinin başarabileceğine inandırın.
 • Kendisini olumlu değerlendirmesini ve iyi hissetmesini sağlayın.
 • Sosyal aktivitelere katılmasını sağlayın, iş yapma becerisi kazandırın.
 • Gruplama, ayırt etme vb. ödevler verin.
 • Görsel algı becerilerinin gelişimine yönelik etkinlikler yapın.
 • İçinde bulunduğu gelişim döneminin özelliklerini iyi bilin.
 • Olumsuz etiketlemelerden kaçının (yaramaz, tembel, dikkatsiz vb.)
 • Öğrenme güçlüğü gösteren öğrencinizi diğer öğrencilerinizle kıyaslamayın ve onu olduğu gibi kabullenin.