Okul Öncesi Çocuklarda:

 • Sözle verilen yönergeleri anlamakta güçlük çeker.
 • Yaşıtlarına göre insan resmi çizimleri kötüdür.
 • Top yakalama, ip atlama gibi eylemlerde yaşıtlarının gerisindedir.
 • El becerilerine dayalı işlerde zorluk çeker (Düğme ilikleme, makas kullanma vb.)
 • Çatal kaşık kullanmakta zorlanır.
 • Düşünmeden, aniden aklına eseni yapar.
 • Arkadaş ilişkileri iyi değildir, daha çok yalnız olmayı tercih eder.
 • Yaşıtları yerine daha çok yetişkinlerle ya da kendinden küçüklerle birlikte olmaktan keyif alır.
 • Hayal kurar, dalgındır, sınıfta uyur.
 • Sınıf ya da okul kurallarına uymakta zorluk çeker.
 • Duygu durumu çok sık değişir (Neşeliyken aniden öfkelenir)
 • İstedikleri yapılmadığında aşırı tepki gösterir, öfkelenir.
 • Eleştirildiğinde aşırı tepki gösterir ya da dikkate almaz (Eleştiriye toleransı azdır.)

İlkokul Öğrencisi Olan Çocuklarda:

 • Zeki olmasına rağmen okul başarısı düşüktür.
 • Sessiz ya da sesli okurken kelimeleri parmağıyla izler.
 • Okurken ya da yazarken bazı harf ya da sayıları karıştırır, ters okur; (b-d, b-p, 6-9 gibi)
 • Bazı harf, sayı ve kelimeleri yanlış duyar, karıştırır. (m-n, f-v, b-m, kaş-koş, soba-sopa, bavul-davul gibi)
 • Yazarken bazı harfleri atlar ya da harf ekler.
 • Sınıf düzeyine göre yazılı imla ve noktalama hataları çok yapar (büyük harf-küçük harf, noktalama hataları)
 • Sınıf düzeyine göre çarpım tablosu öğrenmede, yaşıtları seviyesinin altındadır.
 • Ders çalışırken sık sık ara verir, çabuk sıkılır.
 • Sağ- sol kavramlarını karıştırır.
 • Doğu-Batı, Kuzey-Güney kavramlarını karıştırır.
 • Yıl, gün, ay, mevsim kavramlarını karıştırır. (Hangi mevsimdeyiz diye sorulduğunda “Ocak” diye cevap verebilir.)
 • Haftanın günlerini ya da ayları sırasıyla saymakta zorlanır. Karışık sorulduğunda bir sonrakini bilemez.
 • Saati öğrenmekte zorlanır.
 • Bazı harflerin seslerini doğru olarak telaffuz edemez. (r,s,j gibi harfleri söyleyemez, yanlış söyler.)
 • Ayakkabı, kravat bağlamayı beceremez.
 • Gözü kapalıyken avucunun içine çizilen sayı ve harfi anlayamaz.
 • Gözü kapalıyken hangi parmağına dokunulduğunu anlamaz.

 

 

Yazan: Psikolog Ayten ATAÇ